Index  |  First  |  Previous  |  1 of 28  |  Next  |  Last
us6e0020hs
De Hooverdam ligt op de grens van Nevada en Arizona. Het vormt tevens het "eindpunt" van Lake Mead. Dit stuwmeer is in de dertiger jaren aangelegd
en vormt een onderdeel van het zg. Lower Basin. Amerikanen zijn grootverbruikers van natuurlijke hulpbronnen. Ook van water. De neerslag kan het de laatste jaren
niet goed meer bijbenen zodat het niveau van Lake Mead november 2010 naar een nieuw historisch dieptepunt is gegaan. In 2011 is er weer een
aanzienlijke hoeveelheid neerslag gevallen maar het is de vraag of dit de tendens van een structureel tekort kan keren. Teneinde ruzie tussen de eindgebruikers
te voorkomen zijn sinds 1922 een aantal regelingen omtrent bijdragen en verdeling vastgelegd in de zg. Law of the River.